Phát hiện virus nCoV trên sàn phòng bệnh nhân Covid-19