Phát huy nội lực

Thành công trong công tác nghiên cứu, cải tiến, sản xuất trang bị đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực tự cường của Nhà máy A40. Đây là động lực, đồng thời cũng là mục tiêu để thúc đẩy A40 phát huy tốt nội lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Quân chủng PK-KQ và quân đội giao phó.

Thứ ba, 11/05/2021 14:55

Thời sự