Phạt siêu thị ở Vũng Tàu bán quả cầu có 'đường lưỡi bò'