Phát sinh thêm các ổ dịch mới, Thanh Hóa khẩn trương truy vết