Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII đối với ông Triệu Đình Lê kể từ ngày 5/7/2021.

Ông Triệu Đình Lê. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII đối với ông Triệu Đình Lê kể từ ngày 5/7/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII đối với ông Nông Thanh Tùng và ông Hoàng Văn Thạch kể từ ngày 5/7/2021./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/phe-chuan-ket-qua-bau-chu-tich-pho-chu-tich-hdnd-tinh-cao-bang/728446.vnp

Tags: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng  |  ủy ban thường vụ quốc hội  |  Phê chuẩn  |  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ