Phi Nhung trực tiếp đáp trả antifan căng cực về lùm xùm giữ cát-xê của Hồ Văn Cường, thái độ thế nào mà bị phản ứng ngược?