Phi Nhung từng tranh cãi gay gắt với Quang Lê về việc ép 'tiểu ni cô' The Voice Kids đội tóc giả đi hát