Phiên tòa luận tội: Ông Trump nổi giận vì luật sư thể hiện kém?