Philippe Coutinho sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Barcelona