Philippines tiêm cho trẻ từ 12 tuổi, Ấn Độ thử nghiệm vaccine Novavax