Phó Chủ tịch huyện Hóc Môn nói 'nhiều dự án đền bù đất chưa sát thực tế'!