Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Quân khu 9