Phó Chủ tịch nước trao tặng thiết bị y tế cho tỉnh An Giang