Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó bão số 6