Phó Thủ tướng: Phấn đấu hết tháng 8 tiêm xong vaccine COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp