Phó Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch, thăm người có công Nghệ An