Phó Thủ tướng kết luận về Dự thảo Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19