Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ thăm Việt Nam