Phó thủ lĩnh Taliban tái xuất, bác bỏ tin đồn đã thiệt mạng