Phối hợp chặt để giải quyết vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19