Phòng phản vệ nặng sau tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ, chuyên gia kiến nghị tiêm giảm liều