Phong tỏa con hẻm nơi ở của bác sĩ nhiễm COVID-19 trên phố Kim Mã