Phong toả một cụm dân cư vì 2 ca Covid-19 chưa rõ nguồn lây