Phong tỏa tòa nhà E8 Thanh Xuân Bắc do liên quan đến ca dương tính