Phong tỏa toàn bộ bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa