Phú Thọ, Bình Phước phát hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng