Phú Thọ: Nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng ra cộng đồng rất cao