Phú Thọ kích hoạt lại khu cách ly tập trung sau chùm ca mắc mới