Phú Thọ triển khai phòng dịch sau khi phát hiện hàng chục ca Covid-19 trong cộng đồng