Phú Yên: Đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp