Phú Yên: Hiệu quả trong điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tuyến y tế cơ sở