Phú Yên điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ngày 24/11, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ chủ chốt được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Yên

Tại Hội nghị, ông Bùi Trọng Lân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Hữu Thế.

Trước đó, Tại Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề), ngày 16/11/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII đã bầu ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016-2021); ông Lê Tấn Hổ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về điều động, phân công, bổ nhiệm, chỉ định các chức danh.

Cụ thể, ông Lê Tấn Hổ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động về nhận công tác tại UBND tỉnh để giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa về nhận công tác tại UBND tỉnh để giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Lê Tiến, Bí thư Huyện ủy Tuy An về làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

Ông Trương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch Thị xã Đông Hòa nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Khắc Lễ, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo...

Theo MK/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Phu-Yen-dieu-dong-phan-cong-bo-nhiem-can-bo-chu-chot/414976.vgp

Tags: Phó Chủ  |  Phú yên  |  Hồ Thị Nguyên Thảo  |  Phó Giám  |  Sở Nội  |  Trần Hữu Thế  |  Lê Tấn Hổ  |  Chánh Văn  |  Tây Hòa  |  Sở Kế