Phú Yên lập 8 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ nối liền 4 tỉnh