Phú Yên xét nghiệm Covid-19, bắt được tội phạm có 3 tiền án