Phụ huynh có con tiêm vắc xin Covid-19: 'Mong an toàn cho tất cả các con'