Phụ huynh tát vào mặt bé gái 2 tuổi đã tới nhà xin lỗi nhưng không được chấp nhận