Phủ nhận thêm tin đồn sốc về tình trạng của Phi Nhung