Phụ nữ Quân khu 4 thi đua làm nhiều việc tốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội", trong di chúc, Người căn dặn "Toàn Đảng, toàn dân phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ". Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội và phong trào phụ nữ, tạo điều kiện tốt nhất để chị em phụ nữ cống hiến, lập công, thi đua nở rộ những mô hình hay, việc làm tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ Quân khu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ năm, 23/09/2021 16:17

Thời sự