Phụ nữ Thủ đô tích cực, hăng say trong 'nhiệm vụ kép'