Phục hồi kinh tế: Thận trọng và linh hoạt trong chính sách tiền tệ - Phần II: Tăng khả năng tiếp cận vốn: Đồng bộ chính sách

Cả nước đang bước vào giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, trong đó vẫn phải duy trì đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị gián đoạn chuỗi cung ứng đồng thời đảm bảo hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp từng bước phục hồi.

Chủ nhật, 05/12/2021 11:00

Thời sự