00:00

Phượng Chanel thừa nhận đã chia tay Quách Ngọc Ngoan, lần đầu lên tiếng về tin đồn của cả hai

TIN LIÊN QUAN