Phương tiện giao thông dán bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa sẽ bị xử nghiêm