Quận 8 tổ chức diễn tập phòng, chống dịch covid-19