Quận 9: Nhân viên trong Khu công nghệ cao chết nghi do nổ