Quan Âm Bồ Tát của 'Tây du ký' nhân từ và hiền hậu ở tuổi 77