Quận Hai Bà Trưng đề xuất mở lại tất cả hoạt động, dịch vụ từ 1/10