Quận Hoàn Kiếm: Ra mắt mô hình Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ