Quận Tân Phú: Tiếp nhận hơn 4,1 tỷ đồng chăm lo người nghèo