Quận Thanh Xuân: Gần 110.000 người tham gia thi tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19