Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020

Thứ sáu, 11/12/2020 14:44

Quân sự